Διακομιχάλη Ανδρέα – Ίδρυμα Υποτροφιών Δωδεκαννήσου