Μεταπτυχιακές σπουδές ΜSc σε Μεταλλειολογία και Εξαγωγική Μεταλλουργία – Δωρεά Στέλιου και Έλλης Ιωάννου

Τομείς σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές ΜSc σε ένα από τα γνωστότερα Πανεπιστήμια ή Πολυτεχνεία του εξωτερικού στους κλάδους:

  1. Μεταλλειολογίας και
  2. Εξαγωγικής Μεταλλουργίας

Προϋποθέσεις:

  • Με διαγωνισμό
  • Πτυχίο Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή συναφούς Τμήματος Ελληνικού Πολυτεχνείου
  • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Διάρκεια:

Ένα (1) έτος , με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.