ΙΕΚ ΔΟΜΗ: Υποτροφίες 750 € σε σπουδαστές και αποφοίτους

To ΙΕΚ ΔΟΜΗ (Αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας προς τους σπουδαστές και τους αποφοίτους, υιοθέτησε το νέο κανονισμό υποτροφιών για τους καταρτιζόμενους, (αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Στόχος του θεσμού είναι να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων για τους καταρτιζόμενους.

Η υποτροφία συνίσταται σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό ύψους 750€ για κάθε υπότροφο. Οι υποτροφίες χορηγούνται κάθε εξάμηνο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν οι καταρτιζόμενοι που θα εγγραφούν στα εξάμηνα Β΄, Γ΄, Δ΄, καθώς και οι αποφοιτήσαντες από το Δ’ εξάμηνο σπουδών για τις ειδικότητες διετούς φοίτησης.

Για τις ειδικότητες μονοετούς φοίτησης, δικαίωμα υποβολής έχουν οι καταρτιζόμενοι που θα εγγραφούν στο Β’ εξάμηνο καθώς και οι αποφοιτήσαντες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τη διαδικασία και την υποβολή αίτησης συμμετοχής, παρέχονται από το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΕΚ ΔΟΜΗ. (Αρμόδια κ. Φ. Λογοθέτη, καθημερινά 10:00-13:00, Χ. Τρικούπη 17, Αθήνα, Τ.210 3840 552).