Κληροδότημα Αβέρωφ

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Προϋποθέσεις

  • Βαθμός πτυχίου (αριστούχος φοιτητής)

Διάρκεια

Ένα (1) έτος

Πληροφορίες

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Γραφείο Διασύνδεσης
Πατησίων 42,
106 82, Αθήνα
Τηλ: 210 3800512
Fax: 210 3828028
http://www.asfa.gr/
email: career@asfa.gr