Κληροδότημα Αθανασούλα Λίνας (Α)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στη Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

  • επιλογή με διαγωνισμό

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα