Κληροδότημα Αθανασούλα Λίνας (Β)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της σχολής Θετικών Επιστημών

Προϋποθέσεις

  • απόφοιτος της σχολής Θετικών Επιστημών
  • ο καλύτερος απόφοιτος και σε περίπτωση ισοβαθμίας, αυτός που κατάγεται από την Ήπειρο.

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα