Κληροδότημα Κατσέα Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

  • πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
  • καταγωγή από Μακεδονία
  • αριστούχοι στο απολυτήριο λυκείου

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα