Κληροδότημα Κοκκίνου Αικατερίνης

Προπτυχιακές σπουδές σε αριστούχους τελειόφοιτους γυμνασίου ή λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους (1-2 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις

  1. Καταγωγή από το Βόλο
  2. Αριστούχοι, τελειόφοιτοι σχολείων Βόλου
  3. Οι υποψήφιοι να φοιτούν στο πρώτο έτος των σπουδών τους

Διάρκεια

Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη των κανονικών σπουδών του υποτρόφου.


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: [email protected]
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.