Κληροδότημα Κουφοδήμου Αγλαΐας

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές κάθε σχολής του Πολυτεχνείου (ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, φύλου και ηλικίας)

Προϋποθέσεις

  • Κάτοικοι Ελλάδας
  • Οικονομικά αδύναμοι υποψήφιοι
  • Κατά προτίμηση, οι υποψήφιοι που υπήρξαν κάτοικοι του Ν.Μαγνησίας και ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νομό αυτό, διαφορετικά, την υποτροφία τη διεκδικούν φοιτητές  και από άλλα μέρη της Ελλάδας
  • Έχουν λάβει μέσο όρο βαθμολογίας, τουλάχιστον, 90% του ανωτάτου δυνατού ορίου του λυκείου τους (18) αναφορικά με το απολυτήριο ή με εκείνο ισότιμου σχολείου μέσης εκπαίδευσης. 

Διάρκεια

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη