Κληροδότημα Λαζαρίδη Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο τμήμα Γεωπονίας και Δασολογίας του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

  • απόφοιτοι του τμήματος Γεωπονίας και Δασολογίας του Πανεπιστημίου
  • οικονομική αδυναμία
  • καλή επίδοση και σπουδές
  • καταγωγή από Πόντιους γονείς ή από ακριτικές περιοχές της Ελλάδας

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα