Κληροδότημα Πετρή Σίμου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Παρίσι) σε πτυχιούχους της Φιλοσοφικής σχολής για σπουδές στην Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης

Προϋποθέσεις

  • υψηλότερη βαθμολογία στο πτυχίο

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα