Κληροδότημα Τσαντίλη Ελευθερίου (Β)

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις

  • Υποψήφιος που έχει την ανάγκη βοηθείας (σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος με τις προϋποθέσεις της υποτροφίας [Α] )
  • Εαν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι με οικονομική αδυναμία, τότε η υποτροφία δίνεται σε αυτόν που αρίστευσε στις εισαγωγικές εξετάσεις

Διάρκεια

Ένα (1) έτος

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη