Κληροδότημα Τσιακμακόπουλου Δημ.

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

  • πρωτοετείς φοιτητές
  • καταγωγή από Έδεσσα ή Θεσσαλονίκη
  • απόφοιτοι λυκείου Εδέσσης ή Θεσσαλονίκης
  • ετήσια οικογενειακά εισοδήματα μέχρι 8.804,10 ευρώ

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα