Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό – Κληρονομιά Παπαζαφειροπούλου Σωτηρίου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ

 • Καταγωγή, κατά προτίμηση:
  • από τον Δήμο Ανδρίτσαινας
  • από την επαρχία Ολυμπίας ή,
  • από τον Νομό Ηλείας
 • Άποροι φοιτητές, κατά προτίμηση
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ.φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό εισαγωγής στα ΑΕΙ

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.