Κληρονομιά Σαριπόλου Σοφίας

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε αριστούχους διδάκτορες ή πτυχιούχους της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προϋποθέσεις

  • Επιλογή με διαγωνισμό
  • Πτυχίο με βαθμό “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς”
  • Βαθμό ‘Άριστα” στο μάθημα ή στα μαθήματα του κλάδου, στον οποίο θα γίνει μετεκπαίδευση
  • Ηλικία έως 35 ετών
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους
  • Άποροι φοιτητές

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη.

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4