Υποτροφίες για εκπαίδευση σε σχολεία της Τρίκκης για Ιερατικές σπουδές – Κληρονομιά Σχολαρίου Δωροθέου

Υποτροφίες για εκπαίδευση σε σχολεία της Τρίκκης για Ιερατικές σπουδές

  • Καταγωγή,κατά σειρά προτίμησης, από:
    • Τρίκκη, Ασπροπόταμο, Βενδίστη, Καστανέα και Κλινοβό, της επαρχίας Σταγών
    • Καλαμπάκα και περίχωρα
  • Νέοι αμέμπτου διαγωγής, υγιείς, άποροι ή υιοί ιερέων
  • Ηλικία άνω των 16 ετών
  • Οι υποψήφιοι οφείλουν να ιερουργούν ως έγγαμοι ιερείς στις επαρχίες Τρίκκης και Σταγών

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.