Κλοροδότημα Κεφαλληνού Σουζάνας

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (κατά προτίμηση στην Αγγλία) σε πτυχιούχους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Προϋποθέσεις

  • Οικονομική κατάσταση (άποροι φοιτητές)
  • Βαθμός πτυχίου
  • Αξιολόγηση φακέλου από αρμόδια εξεταστική επιτροπή

Διάρκεια

Δέκα (10) μήνες (2 υποτροφίες για το εσωτερικό και 1 υποτροφία για το εξωτερικό)

Πληροφορίες

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Γραφείο Διασύνδεσης
Πατησίων 42,
106 82, Αθήνα
Τηλ: 210 3800512
Fax: 210 3828028
http://www.asfa.gr/
email: career@asfa.gr