Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Δασικής Οικονομίας, Ανάλυση Κινδύνων και Προγραμματισμού

Ο πρόεδρος της Δασικής Οικονομίας και Σχεδιασμού του Albert-Ludwig Πανεπιστημίου του Freiburg στην Γερμανία (Καθηγητής Δρ Marc Hanewinkel) αναζητούν:

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Δασική Οικονομία, Ανάλυση Κινδύνων και Σχεδιασμού.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, αμείβονται με βάση το καθεστώς κρατικών μισθών TV-L E13 και περιορίζεται σε μια περίοδο πέντε ετών. Η έρευνα επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:

  1. την οικονομία της πολυλειτουργικής δασοκομίας
  2. δασική οικονομία και την παγκόσμια αλλαγή
  3. την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο της διαχείρισης των δασών
  4. δασικός σχεδιασμός / στρατηγικού σχεδιασμού

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ife.uni-freiburg.de

Ερωτήσεις προς: Roderich von Detten +49 (0) 761 2033686, rvdetten@ife.uni-freiburg.de ή Marc Hanewinkel – marc.hanewinkel@ife.uni-freiburg.de

Αποστολή αιτήσεων μέχρι την 1η Νοεμβρίου μέσω e-mail στο forecon@ife.uni-freiburg.de