Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αμερική – Κληροδότημα Βασιλικής Νοταρά

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αμερική στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά, την Πυρηνική Φυσική ή την Χημεία -εκ περιτροπής-

  • Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου
  • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
  • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των αρρένων

Διάρκεια: Τρία (3) έτη.