Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στις Καλές Τέχνες – Δωρεά Δημητρίου Τσάμη

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στις Καλές Τέχνες

  • Με διαγωνισμό

Διάρκεια: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης.