Πρόγραμμα Υποτροφιών ACCA

Η PwC Academy ανακοινώνει τον 2ο κύκλο του προγράμματος υποτροφιών για την απόκτηση του ACCA.pwc1

Η PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ανακοινώνει τον δεύτερο (2ο) κύκλο του προγράμματος παροχής έξι (6) πλήρων υποτροφιών για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου ACCA κατά το έτος 2010.

Το πρόγραμμα υποτροφιών της PwC εστιάζει στους αριστούχους νέους και επαγγελματίες, παρέχοντάς τους τις ευκαιρίες και την απαραίτητη εκπαιδευτική και επαγγελματική καθοδήγηση, προκειμένου να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Το κόστος που καλύπτεται από την υποτροφία είναι εκείνο του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και των εξετάσεων για το σύνολο των μαθημάτων. Ο επαγγελματικός τίτλος ACCA απονέμεται από το διεθνούς φήμης Βρετανικό Ινστιτούτο “Association of Chartered Certified Accountants” και απευθύνεται σε φοιτητές αλλά και επαγγελματίες που θέλουν ν’ ακολουθήσουν καριέρα “Νόμιμου ελεγκτή” (Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή), στελέχους οικονομικής διεύθυνσης, προϊσταμένου λογιστηρίου, στελέχους τραπεζικών και χρηματοοικονομικών εργασιών, οικονομικού συμβούλου και σε άλλες παρεμφερείς εργασίες.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα εξής:

* Υψηλή βαθμολογία απολυτηρίου Λυκείου, άνω του 17/20
* Βαθμολογία πτυχίου ΑΕΙ άνω του 7
* Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
* Οικονομική αδυναμία των υποψηφίων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

* Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
* Απολυτήριο Λυκείου
* Τίτλος πρώτου πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
* Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
* Αποδεικτικά στοιχεία εισοδήματος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως και 30 Ιουνίου 2009. Θα ακολουθήσει συνέντευξη επιλεγμένων υποψηφίων και οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κυρίτσης Κωνσταντίνος, Head of PwC Academy

Σημειώσεις:
Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: PwC Academy, Ζαλοκώστα 42, Χαλάνδρι, με την ένδειξη «Για Υποτροφίες PwC Academy».

Σχετικό link