Υποτροφία Ζωγραφάκη Φρ. Γεωργίου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε πέντε φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές που έχουν λάβει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 και 9 εξάμηνο, αντίστοιχα, στα μαθήματα του κανονικού προγράμματος σπουδών στις δύο εξεταστικές περιόδους.

  Διάρκεια

  Πληροφορίες

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
  Διεύθυνση Μέριμνας
  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
  Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
  Fax: 210 7721944
  http://www.ntua.gr
  email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
  Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη