Υποτροφία Ιδρύματος Ιακώβου Κοντοβράκη

Φορέας Παροχής
Ίδρυμα “Κοντοβράκη Ιάκωβου”

Χαρακτηρισμός
Εσωτερικού

Επίπεδο Πτυχίου
Πτυχίο

Πληροφορίες
Γραμματεία Ιδρύματος Νικηταρά 37, 1ος όροφος Γραφείο Δημ.Παπανικολάου Υπεύθυνη κα Παναγιώτα Σκίκου

Σημειώσεις
Η υποτροφία απευθύνεται σε νέους, καταγόμενους από Επαρχία Άργους, απόρους και ευδοκίμου φοιτήσεως σπουδαστές,για σπουδές:
– Στην Ιερατική Σχολή ή Θεολογική Σχολή των εν Ελλάδι Πανεπιστημίων.
– Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και
– Σε οποιαδήποτε άλλη Μέση, Ανωτέρα ή Ανωτάτη Σχολή που λειτουργεί στην Ελλάδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σπουδαστές των ανωτέρω α και β κατηγοριών ή και αν υπάρχουν επαρκούν τα έσοδα του Ιδρύματος, προτιμωμένων πάντοτε των ορφανών απόρων σπουδαστών αμφοτέρων των φυλών.
12 θέσεις των επιλεγόμενων υποτρόφων.

Παροχές
Χρηματικό Ποσό
250,00 ευρώ/μήνα

Απαιτούμενα
Επίπεδο Πτυχίου
Προπτυχιακούς

Δικαιολογητικά

1) Αίτηση δια της οποίας θα υποβάλλονται άπαντα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
2) Πιστοποιητικό της Σχολής εις την οποία είναι εγεγραμμένος και από το οποίο να φαίνεται το έτος της εγγραφής του και το έτος της φοιτήσεώς του.
3) Αποδεικτικό σπουδών του προηγούμενου έτους για να ελεγθεί το ευδόκιμον της φοιτήσεώς του. Το ευδόκιμο της φοίτησης νοείται η βαθμολογία να είναι τουλάχιστον “λίαν καλώς”
4) Πιστοποιητικό αποδεικνύον την καταγωγή του εκ της Επαρχίας Άργους ήτοι πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια Δήμου της Επαρχίας Άργους ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων του με την προϋπόθεση ότι η εγγραφή αυτή θα γίνει προ 10ετίας τουλάχιστον.
5) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
6) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
7) Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας (εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης φόρου εισοδήματος, των γονέων του το ποσό του οποίου να μην υπερβαίνει 20.543 Ευρώ).
8) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1589/86 ότι δεν λαμβάνει άλλο βοήθημα δια τας αυτάς σπουδάς από άλλο φορέα.
9) Επί ορφανών υποψηφίων υποτρόφων ληξιαρχική πράξη θανάτου πατρός ή μητρός.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.