Υποτροφίες Αιγύπτου για το ακαδημαϊκό έτος 2015

H Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου προσφέρει:

α) υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο του Al Azhar Al Sharif για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε αλλοδαπούς πολίτες, μεταξύ αυτών Έλληνες, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και,

β) υποτροφιών εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα, στο τηλέφωνο 210 3632824, fax 210 3614622, email: culturalcenterathens@hotmail.com ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημίου 6, 3ος όροφος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο κατηγορίες υποτροφιών: 30 Μαΐου 2015 στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο συνημμένο αρχείο