Υποτροφίες από την L’OREAL σε γυναίκες

Η L’OREAL σε συνεργασία με την UNESCO αποφάσισε να ανανεώσει την χρηματοδότηση 15 υποτροφιών για το έτος 2010 με σκοπό την προώθηση των σπουδών Νέων Γυναικών Επιστημόνων που απασχολούνται με τηνlogo_l_oreal έρευνα στις Επιστήμες της Ζωής.
Οι υποψήφιες υπότροφοι θα πρέπει να απασχολούνται στην έρευνα σε διδακτορικό ή μετα-διδακτορικό επίπεδο στα πεδία της Βιολογίας, της Βιοχημείας, της Βιοτεχνολογίας, της Γεωπονικής, της Ιατρικής, της Φαρμακευτικής και της Φυσιολογίας. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και το έντυπο δήλωσης συμμετοχής/ Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος.

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=14633&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Με σκοπό την ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των γεωγραφικών περιοχών της Υφηλίου θα χορηγηθούν τρεις (3) αντιπροσωπευτικές υποτροφίες σε κάθε μία από τις πέντε ηπείρους. Οι εθνικές υποψηφιότητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4). Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μόνο μέσω της Ελληνικής Επιτροπής για την UNESCO ( Δ/νση: Ακαδημίας 3, 10 027 Αθήνα ( Υπουργείο Εξωτερικών ), Πληροφορίες: 210 3682374, αρμόδιος υπάλληλος, Κα Λίζα Παπαδάκη ). Οι αιτήσεις στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2009.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.