Υποτροφία Ιδρύματος Ιακώβου Κοντοβράκη

Φορέας Παροχής
Ίδρυμα “Κοντοβράκη Ιάκωβου”

Χαρακτηρισμός
Εσωτερικού

Επίπεδο Πτυχίου
Πτυχίο

Πληροφορίες
Γραμματεία Ιδρύματος Νικηταρά 37, 1ος όροφος Γραφείο Δημ.Παπανικολάου Υπεύθυνη κα Παναγιώτα Σκίκου

Σημειώσεις
Η υποτροφία απευθύνεται σε νέους, καταγόμενους από Επαρχία Άργους, απόρους και ευδοκίμου φοιτήσεως σπουδαστές,για σπουδές:
– Στην Ιερατική Σχολή ή Θεολογική Σχολή των εν Ελλάδι Πανεπιστημίων.
– Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και
– Σε οποιαδήποτε άλλη Μέση, Ανωτέρα ή Ανωτάτη Σχολή που λειτουργεί στην Ελλάδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σπουδαστές των ανωτέρω α και β κατηγοριών ή και αν υπάρχουν επαρκούν τα έσοδα του Ιδρύματος, προτιμωμένων πάντοτε των ορφανών απόρων σπουδαστών αμφοτέρων των φυλών.
12 θέσεις των επιλεγόμενων υποτρόφων.

Παροχές
Χρηματικό Ποσό
250,00 ευρώ/μήνα

Απαιτούμενα
Επίπεδο Πτυχίου
Προπτυχιακούς

Δικαιολογητικά

1) Αίτηση δια της οποίας θα υποβάλλονται άπαντα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
2) Πιστοποιητικό της Σχολής εις την οποία είναι εγεγραμμένος και από το οποίο να φαίνεται το έτος της εγγραφής του και το έτος της φοιτήσεώς του.
3) Αποδεικτικό σπουδών του προηγούμενου έτους για να ελεγθεί το ευδόκιμον της φοιτήσεώς του. Το ευδόκιμο της φοίτησης νοείται η βαθμολογία να είναι τουλάχιστον “λίαν καλώς”
4) Πιστοποιητικό αποδεικνύον την καταγωγή του εκ της Επαρχίας Άργους ήτοι πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια Δήμου της Επαρχίας Άργους ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων του με την προϋπόθεση ότι η εγγραφή αυτή θα γίνει προ 10ετίας τουλάχιστον.
5) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
6) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
7) Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας (εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης φόρου εισοδήματος, των γονέων του το ποσό του οποίου να μην υπερβαίνει 20.543 Ευρώ).
8) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1589/86 ότι δεν λαμβάνει άλλο βοήθημα δια τας αυτάς σπουδάς από άλλο φορέα.
9) Επί ορφανών υποψηφίων υποτρόφων ληξιαρχική πράξη θανάτου πατρός ή μητρός.

Τσούνειον Ίδρυμα

Περιγραφή

Υποτροφίες σε παιδιά ή αδελφούς θυμάτων ειρηνικής περιόδου (Σώματα Ασφαλείας, Λιμενικό, Ενόπλων Δυνάμεων)

Πληροφορίες

Τσούνειον Ίδρυμα
Κύπρου 71, 15659 Παπάγου

Κληροδότημα Σκουζέ Μίκας

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Προϋποθέσεις

  Διάρκεια

  Ένα (1) έτος

  Πληροφορίες

  Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Πατησίων 42,
  106 82, Αθήνα
  Τηλ: 210 3800512
  Fax: 210 3828028
  http://www.asfa.gr/
  email: [email protected]

  Κληροδότημα Αβέρωφ

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

  Προϋποθέσεις

  • Βαθμός πτυχίου (αριστούχος φοιτητής)

  Διάρκεια

  Ένα (1) έτος

  Πληροφορίες

  Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Πατησίων 42,
  106 82, Αθήνα
  Τηλ: 210 3800512
  Fax: 210 3828028
  http://www.asfa.gr/
  email: [email protected]

  Κλοροδότημα Κεφαλληνού Σουζάνας

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (κατά προτίμηση στην Αγγλία) σε πτυχιούχους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

  Προϋποθέσεις

  • Οικονομική κατάσταση (άποροι φοιτητές)
  • Βαθμός πτυχίου
  • Αξιολόγηση φακέλου από αρμόδια εξεταστική επιτροπή

  Διάρκεια

  Δέκα (10) μήνες (2 υποτροφίες για το εσωτερικό και 1 υποτροφία για το εξωτερικό)

  Πληροφορίες

  Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Πατησίων 42,
  106 82, Αθήνα
  Τηλ: 210 3800512
  Fax: 210 3828028
  http://www.asfa.gr/
  email: [email protected]

  Κληροδότημα Βικάτου Σπυρίδωνα

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (κατά προτίμηση στη Γερμανία) σε πτυχιούχους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

  Προϋποθέσεις

  • Οικονομική κατάσταση (άποροι φοιτητές)
  • Βαθμός πτυχίου
  • Αξιολόγηση φακέλου από αρμόδια εξεταστική επιτροπή

  Διάρκεια

  Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος

  Πληροφορίες

  Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Πατησίων 42,
  106 82,  Αθήνα
  Τηλ: 210 3800512
  Fax: 210 3828028
  http://www.asfa.gr/
  email: [email protected]

  Κληρονομιά Δέλλιου ή Μακίδου Ιωάννου

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ευρώπη) σε πτυχιούχους για την τελειοποίησή τους σε οποιαδήποτε επιστήμη.

   Προϋποθέσεις

   • Επιλογή με διαγωνισμό
   • Προτιμώνται οι καταγόμενοι από: α) την Ανατολική Μακεδονία, β) τη λοιπή Μακεδονία και γ) την υπόλοιπη Ελλάδα
   • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον,  “Λίαν Καλώς”
   • Ηλικία έως 36 ετών
   • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

   Διάρκεια

   Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη.

   Πληροφορίες

   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
   Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
   Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
   Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
   Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
   Τηλ: 210 3689131-4

   Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό – Κληρονομιά Αλεβιζάτου & Κοντού Ιωάννου

   Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για πτυχιούχους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

   • Επιλογή με διαγωνισμό
   • Ηλικία έως 36 ετών
   • Πτυχίο με βαθμό «Άριστα»

   Διάρκεια: Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη.

   Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό – Κληρονομιά Μιχελουδάκη Έλλης

   Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

   • Επιλογή με διαγωνισμό
   • Άποροι και γενικά οικονομικά ασθενείς φοιτητές
   • Καταγωγή από τον Νομό Ρεθύμνης
   • Μόνιμη κατοικία στην Αθήνα
   • Ηλικία έως 36 ετών
   • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
   • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

   Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

   Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό – Κληρονομιά Ράκου Θεοδώρου

   Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

   • Επιλογή με διαγωνισμό
   • Άποροι φοιτητές
   • Ηλικία έως 36 ετών
   • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
   • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

   Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.