Παπαναστασίου Ζήνωνα

Παπαλεξίου ή Τσέρτου Ευδοξίας

Παγχιανό Ίδρυμα Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα

Πάγκειος ή Μπάγκειος Επιτροπή

Ίδρυμα Υποτροφιών Κληρονόμων Φιλίππου Παπαπολυχρονίου

Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου».

Ίδρυμα Χαραλάμπους Μεγκούσογλου

Μάνδρα Πέτρου

Ίδρυμα Αικατερίνης Μάλλωση

Μαλιώτειο Ίδρυμα Υποτροφιών