Αφών Ευάγγελου και Μαρίας Μαδιά

Μιχαλέλη Παν. Κληρ/μα

Λάτση Ιωάννου Ίδρυμα

Λαμπαδημητρόπουλος Άγγελος και Άρτεμις

Κοινωφελές Ίδρυμα Τσαπάλα Βασιλείου του Κων/νου

Τζιβόγλου Τηλέμαχου Κληροδοσία

Ίδρυμα Τραχανά – Φεργάδη

Ίδρυμα Γεωργίου και Δήμητρας Τσακάλου

Κων/νος Γεωργίου Στρεφτάρης

Ίδρυμα Υποτροφιών Ανδρέου Γ. Τσάρα