Φαφούτη Νικολάου Εμμ.

Κληρ/μα Αναστασίου Φιλήτου

Τσιακμακόπουλου Δημητρίου

Καθίδρυμα Όθωνος και Αθηνάς Σταθάτου

Ίδρυμα Αθανασίου (Τομ) και Ειρήνης Πούλου

Ίδρυμα “Κληροδότημα Ανθίππης Ρέστη”

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου και Άννας Σακελλαρίου

Ίδρυμα Σαμούρκα

Ίδρυμα Σαραντοπούλου Κων/νου

Σάχλου Σωκράτη και Βικτορίας – Φιλανθρωπικό Ίδρυμα