Ίδρυμα Υποτροφιών Μωραίτου Ευαγγελία

Ίδρυμα Μπουλούμπαση Αποστόλου Ν.

Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχέλη

Μουστάκα Πέτρου

Ίδρυμα Αφων Μπακαλά Π.

Παπαντωνίου Βασ. – Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα –

Παγχιανό Ίδρυμα Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα

Ίδρυμα “Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου”.

Ίδρυμα Αικατερίνης Μάλλωση

Λύχνου Γερασίμου Κληρ/μα