Βοστάνη Γεωργίου

Γιαννακάκη Αλεξάνδρου και Άννης – Κέντρο Βοήθειας Νέων.

Ίδρυμα “Κληροδότημα Εμμανουήλ Ιωάννου Αλτιναλμάζη”.

Αθανασιάδη Χρήστου Κληροδότημα

Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη

Τριανταφυλλίδου Παν.

Βελλίου Κων.

Κατσέα Κωνσταντίνου

Πέτρου Κόκκορου

Αδαμοπούλειο Ίδρυμα Υποτροφιών για Πανεπιστημιακές Σπουδές.