Παπαναστασίου Ζήνωνα

Παπαντωνίου Βασ. – Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα –

Παπαλεξίου ή Τσέρτου Ευδοξίας

Παγχιανό Ίδρυμα Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα

Πάγκειος ή Μπάγκειος Επιτροπή

Ίδρυμα Υποτροφιών Κληρονόμων Φιλίππου Παπαπολυχρονίου

Ίδρυμα “Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου”.

Ίδρυμα Χαραλάμπους Μεγκούσογλου