Μάνδρα Πέτρου

Ίδρυμα Αικατερίνης Μάλλωση

Μαλιώτειο Ίδρυμα Υποτροφιών

Αφών Ευάγγελου και Μαρίας Μαδιά

Λυμπεροπούλειο Ίδρυμα “ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ”

Μιχαλέλη Παν. Κληρ/μα

Λάτση Ιωάννου Ίδρυμα