Λαμπαδημητρόπουλος Άγγελος και Άρτεμις

Κοινωφελές Ίδρυμα Τσαπάλα Βασιλείου του Κων/νου

Τζιβόγλου Τηλέμαχου Κληροδοσία

Ίδρυμα Τραχανά – Φεργάδη

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε Ιατρικές και Πολυτεχνικές σχολές – Κληρονομιά Τρικούλη Δημητρίου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε άρρενες φοιτητές όλων των Ιατρικών Σχολών και όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, που παρέχουν τεχνική μόρφωση

  • Άποροι φοιτητές
  • Καταγωγή από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
  • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Ίδρυμα Γεωργίου και Δήμητρας Τσακάλου

Κων/νος Γεωργίου Στρεφτάρης

Ίδρυμα Δημοσθένους Σ. Στεφανίδη