Κληροδότημα Λοβέρδου Αλεξάνδρου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακες σπουδές στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ή τη Λατινική Γλώσσα και Φιλολογία

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου
  • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Δωρεά Ζάρρα Ιωάννη (Ίδρυμα Τύρναβος)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακες σπουδές σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο της οικείας σχολής ελληνικού Πολυτεχνείου
  • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακες σπουδές σε κλάδους, οι οποίοι ορίζονται από την Ακαδημία

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο της οικείας σχολής, του ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Παναπιστημίου κράτου μέλους τηε Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Βαθμός πτυχίου, “Λίαν Καλώς”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Κληροδότημα Αλιβιζάτου Αμίλκα

Τομείς σπουδών

Επιμόρφωση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε διδασκάλους και άλλους επιστήμονες, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών

Προϋποθέσεις:

– Με διαγωνισμό

– Καταγωγή από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση, σε καταγόμενους από την Κύθνο, Κάλυμνο και Κεφαλληνία. Ελλείψει αυτών, σε υποψήφιους από τις περιφέρειες των Νομών Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου και Επτανήσου.

– Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Διάρκεια:

∆ύο (2) έτη.

Κληροδότημα Αγγελετοπούλου Πέτρου

Τομείς σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό στο Ελληνορωμαϊκό ∆ίκαιο και στο Ελληνικό Αστικό ή Αστικό ∆ικονομικό ∆ίκαιο

Προϋποθέσεις:

– Πτυχίο της οικείας Σχολής
– Με διαγωνισμό

Διάρκεια:

Άγνωστη


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.

Προπτυχιακές σπουδές – Θεολογικής Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ – Κληροδότημα Νικολαΐδη Λουκιανού

  • Προπτυχιακές σπουδές
  • Φοιτητής της Θεολογικής Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ
  • Άποροι φοιτητές

Διάρκεια

Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος.


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.

Ίδρυμα “Εμμανουήλ & Μαρίας Πιτυκάκη

Πληροφορίες

Ενιαίου Λυκείου Νεάπολης , τηλ. 28410.32820

Καταγωγή υποψηφίων

Ν. Λασιθίου

Τόπος Σπουδών

Εσωτερικό

Επίπεδο Σπουδών

Γ’ Βάθμια

Βαθμός

Λίαν καλώς