Υποτροφία “Δαβίδ” για τη Φοίτηση Στελεχών του ΥΠΕΘΑ στη Σχολή Fletcher της Βοστώνης

Γνωρίζεται ότι, το Ίδρυμα “Ανδρέας Δαβίδ” χορηγεί υποτροφία θέματος σε έναν (1) Αξιωματικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό 50.000$ και αφορά στην οικονομική κάλυψη διδάκτρων και υγειονομικής ασφάλισης (περίπου 41.000$), καθώς και μέρους του κόστους διαβίωσης για ένα Ακαδημαϊκό έτος (10 μήνες από τέλη Αυγούστου έως τέλη Μαΐου), για φοίτηση στη Σχολή Νομικής και Διπλωματίας “Fletcher” του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Master of Arts).

Η θεματολογία του εν λόγω προγράμματος σπουδών άπτεται κυρίως διπλωματίας, ασφάλειας, διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων.

Πληροφορίες
http://www.haf.gr/el/news.asp?id=9409

Αβραμίδη Νικολάου Κληροδότημα

Καντάρη Θεόκλητου, Κληρονομιά

Ίδρυμα “Ιωαννίδη Δ. – Σιατιστέως”.

Δενδρινού – Αντωνακάκη Καλλινίκης

Δημάδη Ζηνοβίας Κληρ/μα

Διακομιχάλη Ανδρέα – Ίδρυμα Υποτροφιών Δωδεκαννήσου

Καραπιπέρειου Πνευματικόν Ίδρυμα

Τσούνειον Ίδρυμα

Περιγραφή

Υποτροφίες σε παιδιά ή αδελφούς θυμάτων ειρηνικής περιόδου (Σώματα Ασφαλείας, Λιμενικό, Ενόπλων Δυνάμεων)

Πληροφορίες

Τσούνειον Ίδρυμα
Κύπρου 71, 15659 Παπάγου