Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Δασικής Οικονομίας, Ανάλυση Κινδύνων και Προγραμματισμού

Ο πρόεδρος της Δασικής Οικονομίας και Σχεδιασμού του Albert-Ludwig Πανεπιστημίου του Freiburg στην Γερμανία (Καθηγητής Δρ Marc Hanewinkel) αναζητούν:

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Δασική Οικονομία, Ανάλυση Κινδύνων και Σχεδιασμού.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, αμείβονται με βάση το καθεστώς κρατικών μισθών TV-L E13 και περιορίζεται σε μια περίοδο πέντε ετών. Η έρευνα επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:

  1. την οικονομία της πολυλειτουργικής δασοκομίας
  2. δασική οικονομία και την παγκόσμια αλλαγή
  3. την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο της διαχείρισης των δασών
  4. δασικός σχεδιασμός / στρατηγικού σχεδιασμού

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ife.uni-freiburg.de

Ερωτήσεις προς: Roderich von Detten +49 (0) 761 2033686, [email protected] ή Marc Hanewinkel – [email protected]

Αποστολή αιτήσεων μέχρι την 1η Νοεμβρίου μέσω e-mail στο [email protected]

Θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τρεις υποψήφιους διδάκτορες:

ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ NILES
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/10/2014

MIA ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑΛΗΣ-COVISCO
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/10/2014

MIA ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΘΑΛΗΣ-3D-SET»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 09/10/2014

Νικολάου Θεοδώρου

Ίδρυμα Μπουλούμπαση Αποστόλου Ν.

Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχέλη

Μουστάκα Πέτρου

Ίδρυμα Αφων Μπακαλά Π.

Παπαντωνίου Βασ. – Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα –

Παγχιανό Ίδρυμα Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα

Πάγκειος ή Μπάγκειος Επιτροπή