Ίδρυμα Μπουλούμπαση Αποστόλου Ν.

Μιχαλέτου Γεωργίου Ν.

Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχέλη

Μουστάκα Πέτρου

Ίδρυμα Αφων Μπακαλά Π.

Μπαφάκη Εμμαν. και Αναστ.

Κληροδότημα Γεωργίου Πάγκαλου

  • Πρωτοετείς φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ
  • Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
  • Καταγωγή από το χωριό Πρίνα της επαρχίας Μιραµπέλλου του Νοµού Λασιθίου, ιδιαίτερης πατρίδας του Γ. Παγκάλου.

Ελλείψει αυτού, καταγωγή από την ευρύτερη επαρχία Μιραµπέλλου ή από τον Νοµό Λασιθίου, άλλως, από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Διάρκεια

Τέσσερα (4) έτη.


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.

Παπαναστασίου Ζήνωνα