Κληροδότημα Βράκα Χρήστου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές όλων των σχολών του Πανεπιστημίου
 • επιλογή με διαγωνισμό
 • καταγωγή από Πέρμα, Κωσταράζι, Βογάτσικο, και κατά προτίμηση, απόφοιτοι του Λυκείου Τσοτυλίου Κοζάνης και συγγενείς του διαθέτη

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: [email protected]
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Βάρκα Γεωργίου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές όλων των σχολών του Πανεπιστημίου
 • οικονομική αδυναμία
 • αριστούχοι στο προηγούμενο έτος

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: [email protected]
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Αβραμίδη Νικολάου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • επιλογή με διαγωνισμό
 • φοιτητές όλων των σχολών του Πανεπιστημίου
 • οικονομική αδυναμία
 • κατά το προηγούμενο έτος, βαθμολογία από επτά (7.00) και πάνω

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: [email protected]
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Ίδρυμα Χαλκιοπούλου Γεωργίου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών σπουδών, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μαρκετινγκ & Επικοινωνίας, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προϋποθέσεις

 • Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούνται εγγραφής στο 3, τουλάχιστον,  εξάμηνο των σπουδών τους, διακρίνονται για την επίδοσή τους στα μαθήματα του προηγούμενου έτους, βαθμός (7,50) και πάνω,  με την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς  στα μαθήματα των προηγούμενων ετών και των οποίων οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι.
 • Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και αριστούχοι με βαθμό (8,50) και πάνω, ανεξαρτήτως οικονομικών πόρων, προκειμένου να πάρουν τιμητική (μη χρηματική) υποτροφία.

Διάρκεια

Πληροφορίες

Ίδρυμα Χαλκιοπούλου Γεωργίου
Πληροφορίες: κα Αργυροπούλου
τηλ: 210 8203216 ή 218
fax: 210 8214081 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76,
104 34, Αθήνα
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ: 210 8203369
Fax: 210 8226204
http://www.aueb.gr/
email: [email protected]

Ίδρυμα καθηγητού Πανεπιστημίου Σεπεντζή Γ. Χαραλάμπους

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προϋποθέσεις

 • Πιστοποιητικό βαθμολογικής επίδοσης
 • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, (8,50) για μεταπτυχιακές σπουδές
 • Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
 • Οικογενειακή κατάσταση, κοινωνική δραστηριότητα, γενική μόρφωση, ερασιτεχνική απασχόληση των υποψηφίων

Διάρκεια

Πληροφορίες

Ίδρυμα καθηγητού Πανεπιστημίου Σεπεντζή Γ. Χαραλάμπους
Διεύθυνση Ιδρύματος: Αγ.Σοφίας 8, 154 51 Ν.Ψυχικό, τηλ: 210 6771547

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76,
104 34, Αθήνα
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ: 210 8203369
Fax: 210 8226204
http://www.aueb.gr/
email: [email protected]

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για διδάκτορες ή πτυχιούχους – Δωρεά Ματθίλδης Κυρ.Βαρβαρέσου “Βαρβαρέσειοι Υποτροφίαι”

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για διδάκτορες ή πτυχιούχους (για περαιτέρω οικονομικές σπουδές)

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
 • Ηλικία έως 36 ετών

Διάρκεια: Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη.

Κληρονομιά Δέλλιου ή Μακίδου Ιωάννου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ευρώπη) σε πτυχιούχους για την τελειοποίησή τους σε οποιαδήποτε επιστήμη.

  Προϋποθέσεις

  • Επιλογή με διαγωνισμό
  • Προτιμώνται οι καταγόμενοι από: α) την Ανατολική Μακεδονία, β) τη λοιπή Μακεδονία και γ) την υπόλοιπη Ελλάδα
  • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον,  “Λίαν Καλώς”
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

  Διάρκεια

  Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη.

  Πληροφορίες

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
  Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
  Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
  Τηλ: 210 3689131-4

  Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό – Κληρονομιά Αλεβιζάτου & Κοντού Ιωάννου

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για πτυχιούχους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Επιλογή με διαγωνισμό
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Πτυχίο με βαθμό «Άριστα»

  Διάρκεια: Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη.

  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό – Κληρονομιά Μιχελουδάκη Έλλης

  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Επιλογή με διαγωνισμό
  • Άποροι και γενικά οικονομικά ασθενείς φοιτητές
  • Καταγωγή από τον Νομό Ρεθύμνης
  • Μόνιμη κατοικία στην Αθήνα
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
  • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

  Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό – Κληρονομιά Ράκου Θεοδώρου

  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Επιλογή με διαγωνισμό
  • Άποροι φοιτητές
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
  • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

  Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.