Μιχαλέτου Γεωργίου Ν.

Μουστάκα Πέτρου

Ίδρυμα Αφων Μπακαλά Π.

Μπαφάκη Εμμαν. και Αναστ.

Παπαναστασίου Ζήνωνα

Παπαλεξίου ή Τσέρτου Ευδοξίας

Παγχιανό Ίδρυμα Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα

Πάγκειος ή Μπάγκειος Επιτροπή

Ίδρυμα Υποτροφιών Κληρονόμων Φιλίππου Παπαπολυχρονίου

Ίδρυμα “Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου”.