Κληρονομιά Δέλλιου ή Μακίδου Ιωάννου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ευρώπη) σε πτυχιούχους για την τελειοποίησή τους σε οποιαδήποτε επιστήμη.

  Προϋποθέσεις

  • Επιλογή με διαγωνισμό
  • Προτιμώνται οι καταγόμενοι από: α) την Ανατολική Μακεδονία, β) τη λοιπή Μακεδονία και γ) την υπόλοιπη Ελλάδα
  • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον,  “Λίαν Καλώς”
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

  Διάρκεια

  Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη.

  Πληροφορίες

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
  Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
  Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
  Τηλ: 210 3689131-4

  Κληρονομιά Κοντολέοντος Ιωάννου

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε αριστούχους πτυχιούχους της Ιατρικής σχολής και του τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Προτιμώνται:

  • οι χώρες της Ευρώπης
  • εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις, είναι δυνατή η μετάβαση στις ΗΠΑ για την απόκτηση ειδικότητας, ή για ευρύτερες ιατρικές σπουδές

  Προϋποθέσεις

  • Επιλογή με διαγωνισμό
  • Πτυχίο με βαθμό “Άριστα”
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

  Διάρκεια

  Τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) έτος ακόμη

  Πληροφορίες

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
  Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
  Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
  Τηλ: 210 3689131-4

  Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό – Κληρονομιά Αλεβιζάτου & Κοντού Ιωάννου

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για πτυχιούχους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Επιλογή με διαγωνισμό
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Πτυχίο με βαθμό «Άριστα»

  Διάρκεια: Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη.

  Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία ή Ρωσία) για πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής – Δωρεά Θεοδωρίδου Ελένης

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία ή Ρωσία) για πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Επιλογή με διαγωνισμό
  • Οικονομική κατάσταση
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

  Διάρκεια: Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη.

  Υποτροφίες “Κ.Δεσποζίτου – Ε.Φώτη”

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε όσους έχουν την ειδικότητα της Ακτινολογίας.

  Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

  Διάρκεια

  Έξι (6) μήνες

  Πληροφορίες

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
  Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
  Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
  Τηλ: 210 3689131-4

  Δωρεά Μαρούδα Χαρ.Αικατερίνης

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (κατά πρτίμηση στον κλάδο της Καρδιολογίας)

  Προϋποθέσεις

  • Καταγωγή κατα σειρά προτίμησης: Ιθάκη, Κεφαλλονιά, νησιά Ιονίου
   (Εαν επί τρία (3) συνεχή έτη δεν υπάρξουν υποψήφιοι από τις παραπάνω περιοχές, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι από όλη την Ελλάδα) 
  • Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους Δήμους ή τις Κοινότητες των Ιονίων Νήσων
  • Πτυχίο με βαθμό “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς”
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

  Διάρκεια

  Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη

  Πληροφορίες

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
  Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
  Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
  Τηλ: 210 3689131-4

  Κληροδότημα Οικονομίδου Λεοντίου

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους όλω των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών

  Προϋποθέσεις

  • Προηγούνται οι καταγόμενοι από τις περιφέρειες Καλαβρύτων και Αχαΐας
  • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
  • Ηλικία έως 35 ετών
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

  Διάρκεια

  Ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη

  Πληροφορίες

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
  Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
  Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
  Τηλ: 210 3689131-4

  Δωρεά Β. & Ε. Λαδά

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε:

  • Πτυχιούχους του τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Πτυχιούχους του τμήματος νεοελληνικής Φιλολογίας ή άλλων τμημάτων της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

  Προϋποθέσεις

  • Οικονομικά ασθενέστεροι φοιτητές, κατά προτίμηση
  • Πτυχίο με βαθμό “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς”
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

  Διάρκεια

  Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη

  Πληροφορίες

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
  Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
  Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
  Τηλ: 210 3689131-4

  Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στο Ασφαλιστικό, Εμπορικό ή Ναυτικό Δίκαιο – Δωρεά Οικογενείας Αργυριάδη

  Δωρεά Οικογένειας A. Αργυριάδη (σε μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη)

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γερμανία ή Γαλλία) στο Ασφαλιστικό, Εμπορικό ή Ναυτικό Δίκαιο

  • Αριστούχοι, πτυχιούχοι των Νομικών Σχολών των ΑΕΙ της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Θράκης
  • Οικονομική αδυναμία
  • Πιστοποιητικό σπουδών άριστης επίδοσης
  • Ηλικία έως 36 ετών

  Διάρκεια: Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη.

  Προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε Χημεία, Γεωπονία ή Ηλεκτρομηχανική – Κληροδότημα Βόλτου Ηρακλέους

  Προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία) στις επιστήμες της Χημείας, Γεωπονίας ή Ηλεκτρομηχανικής

  • Επιλογή με διαγωνισμό
  • Άποροι φοιτητές
  • Απόφοιτοι Λυκείου
  • Ηλικία έως 24 ετών
  • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

  Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.