Δωρεά Αβράσογλου Δημητρίου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές όλων των σχολών και τμημάτων του Παναπιστημίου Αθηνών

Προϋποθέσεις

 • Καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητε΄ς με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς” στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς” στο απολυτήριο λυκείου

Διάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτροφιών

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Κληροδότημα Ψημένου Ελένης

Τομείς Σπουδών

Σημπλήρωση των “ανωτέρων” σπουδών σε απόρους νέους και νέες

Προϋποθέσεις

 • Καταγωγή από τον Πειραιά, την Αμαλιάδα ή τον Πύργο Ηλίας
 • Άποροι νέοι και νέες

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Υποτροφία εις μνήμην Σαχίνη Απόστολου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στην Νεοελληνική Φιλολογία

Προϋποθέσεις

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Κληροδότημα Πάλλα Αριστείδη

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές σε Μαθηματικούς

Προϋποθέσεις

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Κληροδότημα Νοταρά Βασ. (χήρας Γερασ.)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αμερική στα Αρχαία ελληνικά, τα Μαθηματικά, την Πυρηνική Φυσική ή τη Χημεία (εκ περιτροπής)

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο της οικείας σχολής ελληνικού πανεπιστημίου
 • Βαθμός, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Διάρκεια

Τρία (3) έτη

Δωρεά Νικολαΐδη Πάικου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακες σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχο Φιλοσοφικών Σχολών (κλάδοι Παπυρολογίας, Γλωσσολογίας και Επιγραφικής) των Πανεπιστημίων της χώρας

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου
 • Καταγωγή από το Ν.Αρκαδίας
 • Βαθμός πτυχίου: “Άριστα”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Κληροδότημα Μερτσάρη Ευθυμίας

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακη ή Μεταδιδακτορική ειδίκευση στο εξωτερικό στις Φυσικές ή Φυσιογνωστικές Επιστήμες

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ή Διδακτορικό δίπλωμα Φυσικών ή Φυσιογνωστικών Επιστημών
 • Βαθμός πτυχίου: “Άριστα”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Κληροδότημα Λοβέρδου Αλεξάνδρου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακες σπουδές στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ή τη Λατινική Γλώσσα και Φιλολογία

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου
 • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Κληροδότημα Λαμπαδάριου Δημητρίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακες σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο της Γεωδαισίας

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο της οικείας σχολής ελληνικού Πολυτεχνείου
 • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Δωρεά Ζάρρα Ιωάννη (Ίδρυμα Τύρναβος)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακες σπουδές σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο της οικείας σχολής ελληνικού Πολυτεχνείου
 • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης