Κληροδότημα Κοκκίνου Αικατερίνης

Προπτυχιακές σπουδές σε αριστούχους τελειόφοιτους γυμνασίου ή λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους (1-2 υποτροφίες)

Προϋποθέσεις

  1. Καταγωγή από το Βόλο
  2. Αριστούχοι, τελειόφοιτοι σχολείων Βόλου
  3. Οι υποψήφιοι να φοιτούν στο πρώτο έτος των σπουδών τους

Διάρκεια

Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη των κανονικών σπουδών του υποτρόφου.


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.

Ίδρυμα “Εμμανουήλ & Μαρίας Πιτυκάκη

Πληροφορίες

Ενιαίου Λυκείου Νεάπολης , τηλ. 28410.32820

Καταγωγή υποψηφίων

Ν. Λασιθίου

Τόπος Σπουδών

Εσωτερικό

Επίπεδο Σπουδών

Γ’ Βάθμια

Βαθμός

Λίαν καλώς

Κληροδότημα Κονδύλη Ευάγγελου

Προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στη Γεωπονία, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία ή άλλο κλάδο των Φυσικών Επιστημών

Προϋποθέσεις

  1. Καταγωγή από την Ήπειρο ή µόνιµη κατοικία στην Ήπειρο
    (περιλαµβάνεται πρωτίστως η Β. Ήπειρος)
  2. Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
  3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν στην οικεία Σχολή
  4. Με επιλογή βάσει των μορίων εισαγωγής

Διάρκεια

Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης.


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.