Άρθρα

Υποτροφίες από την L’OREAL σε γυναίκες

Η L’OREAL σε συνεργασία με την UNESCO αποφάσισε να ανανεώσει την χρηματοδότηση 15 υποτροφιών για το έτος 2010 με σκοπό την προώθηση των σπουδών Νέων Γυναικών Επιστημόνων που απασχολούνται με τηνlogo_l_oreal έρευνα στις Επιστήμες της Ζωής.
Οι υποψήφιες υπότροφοι θα πρέπει να απασχολούνται στην έρευνα σε διδακτορικό ή μετα-διδακτορικό επίπεδο στα πεδία της Βιολογίας, της Βιοχημείας, της Βιοτεχνολογίας, της Γεωπονικής, της Ιατρικής, της Φαρμακευτικής και της Φυσιολογίας. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και το έντυπο δήλωσης συμμετοχής/ Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος.

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=14633&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Με σκοπό την ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των γεωγραφικών περιοχών της Υφηλίου θα χορηγηθούν τρεις (3) αντιπροσωπευτικές υποτροφίες σε κάθε μία από τις πέντε ηπείρους. Οι εθνικές υποψηφιότητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4). Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μόνο μέσω της Ελληνικής Επιτροπής για την UNESCO ( Δ/νση: Ακαδημίας 3, 10 027 Αθήνα ( Υπουργείο Εξωτερικών ), Πληροφορίες: 210 3682374, αρμόδιος υπάλληλος, Κα Λίζα Παπαδάκη ). Οι αιτήσεις στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2009.

Κληροδότημα Σαμαρά Στυλιανού

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρικής (σε θεωτικούς κλάδους) και της Θεολογικής σχολής (σε ειδικό κλάδο της θεολογίας)

Προϋποθέσεις

 • άρρενες φοιτητές
 • οικονομική αδυναμία
 • καταγωή από την Μακεδονία, με προτίμηση από την Αδριανή Δράμας

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Σαβράνη Παγκρατίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής

Προϋποθέσεις

 • επιλογή με διαγωνισμό

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Μυσίρογλου Αναστασίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρικής, της Φιλοσοφικής και της Πολυτεχνικής Σχολής

Προϋποθέσεις

 • επιλογή με διαγωνισμό
 • απόφοιτοι των παραπάνω σχολών

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Αθανασούλα Λίνας (Α)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στη Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • επιλογή με διαγωνισμό

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κωνσταντινίδη Αμύντα

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου
 • οικονομική αδυναμία
 • διάκριση στις σπουδές
 • καλό ήθος
 • υποτροφία αυτή χορηγείται κατόπιν διαγωνισμού, εφόσον οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον αριθμό των υποτροφιών

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληρονομιά Φρειδερίκου Περικλέους

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γερμανία) σε πτυχιούχους της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προϋποθέσεις

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Καταγωγή από τον δήμα Αθηναίων
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους
 • Γνώση της Γερμανικής γλώσσας

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη.

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Κληρονομιά Κριεζή Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους καλύτερους διδάκτορες ή και πτυχιούχους, κατά προτίμηση:

 • της Ιατρικής σχολής, του Οδοντιατρικού τμήματος και της σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων
 • όλων των λοιπών σχολών και τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας

Προϋποθέσεις

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Προτιμώνται οι καταγόμενοι από τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες.
  Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτιμώνται εκείνοι που φέρουν “εξ αίματος” το επώνυμο “Κριεζής” από την Ύδρα 
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
 • Ηλικία έως 27 ετών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους
 • Γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας

Διάρκεια

Τρία (3) έτη.

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Κληρονομιά Τζινοπούλου Πολυτίμης

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρικής σχολής και του τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προϋποθέσεις

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους
 • Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη.

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Κληρονομιά Σινανίδη Ορέστη

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρικής σχολής του Εθηνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για ειδίκευση σε ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος με την χρήση ηλεκτρονικών θεραπευτικών μέσων (εκτός των ακτινοθεραπευτικών) που θα εφαρμόζονται δια των οφθαλών, του θυροειδούς αδένα και του περικαρδίου

Προϋποθέσεις

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους
 • Συγγραφή, τουλάχιστον, μίας εργασίας με θέμα ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος και τη θεραπεία αυτών

Διάρκεια

Τρία (3) έτη.

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4