Άρθρα

Κληροδότημα Οικονομίδη Λεοντίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε δύο διπλωματούχους, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου (στις ειδικότητες Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Χημική Μηχανική)

Προϋποθέσεις

  • Καταγωγή από την περιοχή Καλαβρύτων ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από αυτήν την περιοχή, από την ευρύτερη περιοχή του Ν.Αχαΐας ή της περιφέρειας ή της χώρας 
  • Βαθμός “Άριστα” σύμφωνα με την κρίση των καθηγητών

Διάρκεια

Τέσσερα (4) έτη

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: [email protected] | [email protected]
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Κληροδότημα Οικονομίδου Λεοντίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους όλω των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών

Προϋποθέσεις

  • Προηγούνται οι καταγόμενοι από τις περιφέρειες Καλαβρύτων και Αχαΐας
  • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
  • Ηλικία έως 35 ετών
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

Διάρκεια

Ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4