Άρθρα

Κληροδότημα Παπαχριστοδούλου Ουρ.

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα ή διδακτορική διατριβή στο εσωτερικό, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου με θέμα τη Λαογραφία

Προϋποθέσεις

  • απόφοιτοι της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου
  • καταγωγή από Ανατολική, Δυτική ή Βόρεια Θράκη
  • βαθμός πτυχίου από επτά (7.00) και πάνω

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Ιμβριώτη Ιωάννη

 

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

  • φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου
  • φοίτηση στο γ’ έτος (5-6 εξάμηνο)
  • επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του 1 και 2 εξαμήνου (με βαθμό επτά [7.00] και πάνω, τουλάχιστον, σε 13μαθήματα)

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

 

Κληροδότημα Αβραμίδη Νικολάου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

  • επιλογή με διαγωνισμό
  • φοιτητές όλων των σχολών του Πανεπιστημίου
  • οικονομική αδυναμία
  • κατά το προηγούμενο έτος, βαθμολογία από επτά (7.00) και πάνω

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα