Άρθρα

Κληροδότημα Σαμαρά Στυλιανού

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρικής (σε θεωτικούς κλάδους) και της Θεολογικής σχολής (σε ειδικό κλάδο της θεολογίας)

Προϋποθέσεις

 • άρρενες φοιτητές
 • οικονομική αδυναμία
 • καταγωή από την Μακεδονία, με προτίμηση από την Αδριανή Δράμας

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κατσέα Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και της Σχολής Θετικών Επιστημών

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτοι των παραπάνω σχολών
 • άριστοι στο πτυχίο
 • οικονομική αδυναμία
 • καταγωγή από Μακεδονία

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Χατζηπαμπούκα Αναστ.

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • εισαγωγή στο τμήμα Αρχιτεκτόνων με το μεγαλύτερο βαθμό
 • καταγωγή από τις Σέρρες ή από το Ν.Σερρών ή τέλος από τη Μακεδονία

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κατσέα Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
 • καταγωγή από Μακεδονία
 • αριστούχοι στο απολυτήριο λυκείου

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές Θεωρητικών Σχολών – Κληρονομιά Τριανταφυλλιάς Δημητρίου Κριεζή

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές Θεωρητικών Σχολών (Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νομικής, Ξένων Φιλολογιών) όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 • Καταγωγή από τη Μακεδονία
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτιμώνται οι συγγενείς της διαθέτιδας
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου
 • Βαθμός εισαγωγής στα ΑΕΙ (μόρια)

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.