Άρθρα

Υποτροφία Αποστολίδη Π. Αλεξάνδρου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις

  • Καταγωγή από το Ν.Μαγνησίας ή αν υπάρχουν φοιτητές από το νομό, τότε κατά σειρά προτίμησης, από τους Ν.Κοζάνης, Γρεβενών, και Λέσβου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν από την υπόλοιπη Ελλάδα
  • Είναι φοιτητές Γ’ ή/και Δ’ έτους
  • Δεν οφείλουν κανένα μάθημα προηγούμενων ετών

Διάρκεια

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: [email protected] | [email protected]
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Μεταπτυχιακές σπουδές ΜSc σε Μεταλλειολογία και Εξαγωγική Μεταλλουργία – Δωρεά Στέλιου και Έλλης Ιωάννου

Τομείς σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές ΜSc σε ένα από τα γνωστότερα Πανεπιστήμια ή Πολυτεχνεία του εξωτερικού στους κλάδους:

  1. Μεταλλειολογίας και
  2. Εξαγωγικής Μεταλλουργίας

Προϋποθέσεις:

  • Με διαγωνισμό
  • Πτυχίο Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή συναφούς Τμήματος Ελληνικού Πολυτεχνείου
  • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Διάρκεια:

Ένα (1) έτος , με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: [email protected]
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.