Άρθρα

Κληροδότημα Λαζαρίδη Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους του τμήματος Γεωπονίας και Δασολογίας

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτοι των παραπάνω τμημάτων
 • άριστα στο πτυχίο
 • οικονομιή αδυναμία
 • καταγωγή, κατά προτίμηση, από Ποντίους γονείς ή από ακριτικές περιοχές της Ελλάδας

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κατσέα Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και της Σχολής Θετικών Επιστημών

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτοι των παραπάνω σχολών
 • άριστοι στο πτυχίο
 • οικονομική αδυναμία
 • καταγωγή από Μακεδονία

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Αναστασιάδη Αναστασίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 • καταγωή από Ανατολική, Δυτική ή Βόρεια Θράκη με προτίμηση από τις Σαράντα Εκκλησίες Ανατολικής Θράκης

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Αθανασούλα Λίνας (Β)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της σχολής Θετικών Επιστημών

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτος της σχολής Θετικών Επιστημών
 • ο καλύτερος απόφοιτος και σε περίπτωση ισοβαθμίας, αυτός που κατάγεται από την Ήπειρο.

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Αθανασούλα Λίνας (Α)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στη Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • επιλογή με διαγωνισμό

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Παπαχριστοδούλου Ουρ.

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα ή διδακτορική διατριβή στο εσωτερικό, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου με θέμα τη Λαογραφία

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτοι της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου
 • καταγωγή από Ανατολική, Δυτική ή Βόρεια Θράκη
 • βαθμός πτυχίου από επτά (7.00) και πάνω

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Λαζαρίδη Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο τμήμα Γεωπονίας και Δασολογίας του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτοι του τμήματος Γεωπονίας και Δασολογίας του Πανεπιστημίου
 • οικονομική αδυναμία
 • καλή επίδοση και σπουδές
 • καταγωγή από Πόντιους γονείς ή από ακριτικές περιοχές της Ελλάδας

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κατσανίκα Αθαν. & Αναστ.

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο εσωτερικό, στην Πολυτεχνική σχολή (κατά προτίμηση στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού) του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτοι της Πολυτεχνικής σχολής (κατά προτίμηση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου)
 • καταγωγή από τη Βλάστη Κοζάνης ή από την Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Αναστασιάδη Αναστασίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτοι του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
 • καταγωγή από Ανατολική, Δυτική ή Βόρεια Θράκη με προτίμηση από τις Σαράντα Εκκλησιές Ανατολικής Θράκης

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Στρίγκου Γεωργίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γερμανία) σε έναν ή δύο φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου για ειδίκευση στον κλάδο Ατμοπαραγωγοί και Θερμικές Εγκαταστάσεις

Προϋποθέσεις

 • άποροι φοιτητές
 • αριστούχοι φοιτητές

Διάρκεια

Ένα (1) έτος

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη