Άρθρα

Ίδρυμα Μιχελή Παναγιώτη & Έφης

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε τρεις αποφοίτους, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου των τελευταίων πέντε (5) χρόνων

Προϋποθέσεις

 • οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί του Πολυτεχνείου που αποφοίτησαν τα τελευταία πέντε (5) χρόνια και αποδεδειγμένα επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε σχολές του εξωτερικού στις περιοχές της Αισθητικής (Μελέτη, Προαγωγή και Διάδοση της Αισθητικής και της Φιλοσοφίας της Τέχνης και των Αισθητικών θεμάτων και της Ιστορίας Αρχιτεκτονικής)
 • βαθμός πτυχίου
 • οι υποψήφιοι δεν πρέπει να επιχορηγούνται από άλλη πηγή για μεταπτυχιακές σπουδές και δε διαθέτουν επαρκή πραγματικά οικονομικά μέσα για σπουδές στο εξωτερικό
 • οι τυχόν επιδόσεις τους στον επιστημονικό τομέα που θα επιλέξουν για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές (δημοσιεύσεις, ερευνητική εμπειρία, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ)
 • αλληλογραφία αποδοχής από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού

Διάρκεια

Ένα (1) έτος

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Ίδρυμα Ευγενίδου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή στο εξωτερικό σε αποφοίτους του Πολυτεχνείου, ανεξαρτήτως φύλου, που περάτωσαν ή θα περατώσουν τις σπουδές τους στο εκάστοτε τρέχον ακαδημαϊκό έτος μέχρι και τον Ιούλιο

Προϋποθέσεις

Οι απόφοιτοι πρέπει να:

 • Έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Μ.Π. ή σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • έχουν βαθμό διπλώματος που βρίσκεται στο άνω 15% της κλίμακας βαθμολογίας της Σχολής ή του Τμήματος από το οποίο αποφοιτούν, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
 • δεν έχουν επαρκή οικονομικά μέσα
 • δεν επιχορηγούνται επαρκώς από άλλη πηγή για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές
 • αποδέχονται με δήλωση του Ν.1599 ότι θα ασχοληθούν στην Ελλάδα μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

  Κληροδότημα Οικονομίδη Λεοντίου

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε δύο διπλωματούχους, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου (στις ειδικότητες Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Χημική Μηχανική)

  Προϋποθέσεις

  • Καταγωγή από την περιοχή Καλαβρύτων ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από αυτήν την περιοχή, από την ευρύτερη περιοχή του Ν.Αχαΐας ή της περιφέρειας ή της χώρας 
  • Βαθμός “Άριστα” σύμφωνα με την κρίση των καθηγητών

  Διάρκεια

  Τέσσερα (4) έτη

  Πληροφορίες

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
  Διεύθυνση Μέριμνας
  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
  Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
  Fax: 210 7721944
  http://www.ntua.gr
  email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
  Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

  Κληροδότημα Καψαλάκου Έμιλυ

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε απόφοιτους, ανεξαρτήτου φύλου, από κάθε Σχολή του Πολυτεχνείου

  Προϋποθέσεις

  Ο απόφοιτος πρέπει να:

  • έχει τελειώσει τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο κατά το προηγούμενο ή το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (δεκτοί και οι απόφοιτοι του Ιουλίου)
  • έχει γίνει δεκτός από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα που ενδιαφέρουν τη Σχολή προέλευσής του
  • είναι αριστούχος ή άξιος απόφοιτος του Ιδρύματος
  • δε διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα για τις σπουδές στο εξωτερικό
  • δεν επιχορηγείται από άλλη πηγή για τις σπουδές του στο εξωτερικό
  • αποδέχεται με υπεύθυνη δήλωση ότι θα απασχοληθεί στην Ελλάδα μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών του στο αντικείμενο που μετεκπαιδεύτηκε

  Διάρκεια

  Ένα (1) έτος

  Πληροφορίες

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
  Διεύθυνση Μέριμνας
  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
  Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
  Fax: 210 7721944
  http://www.ntua.gr
  email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
  Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

  Κληροδότημα Βασιλειάδη Στυλ. Προκοπίου

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ Αγγλίας) σε διπλωματούχο, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου (ειδικότητα Πολεοδομίας)

  Προϋποθέσεις

  • Ο υποψήφιος πρέπει να : α) είναι Έλληνας υπήκοος, β) έχει γίνει αποδεκτός από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, γ) έχει λάβει το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος, ανεξάρτητα έτους αποφοίτησης. (σε περίπτωση ισοβαθμίας στο δίπλωμα, την υποτροφία λαμβάνει ο φοιτητής που έχει αποφοιτήσει παλαιότερα και έχει ήδη εμπειρία στην αρχιτεκτονική εργασία)
  • Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτός ο διπλωματούχος με το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος, τότε αυτόματα η υποτροφία χορηγείται στον επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας που θα έχει γίνει δεκτός από το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο
  • Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ δεν δέχεται αλλοδαπούς φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές, τότε η υποτροφία μπορεί να δοθεί για οποιαδήποτε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, κατά προτίμηση, για το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

  Διάρκεια

  Τέσσερα (4) έτη.

  Πληροφορίες

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
  Διεύθυνση Μέριμνας
  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
  Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
  Fax: 210 7721944
  http://www.ntua.gr
  email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
  Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

  Ίδρυμα Παπακυριακοπούλου Χρήστου

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές σε τέσσερις (4) υποψηφίους διδάκτορες. ανεξαρτήτως φύλου, του Τομέα Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Πολυτεχνείου με ευθύνη του ίδιου τομέα.

  Πληροφορίες

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
  Διεύθυνση Μέριμνας
  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
  Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
  Fax: 210 7721944
  http://www.ntua.gr
  email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
  Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

  Ίδρυμα καθηγητού Πανεπιστημίου Σεπεντζή Γ. Χαραλάμπους

  Τομείς Σπουδών

  Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

  Προϋποθέσεις

  • Πιστοποιητικό βαθμολογικής επίδοσης
  • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, (8,50) για μεταπτυχιακές σπουδές
  • Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
  • Οικογενειακή κατάσταση, κοινωνική δραστηριότητα, γενική μόρφωση, ερασιτεχνική απασχόληση των υποψηφίων

  Διάρκεια

  Πληροφορίες

  Ίδρυμα καθηγητού Πανεπιστημίου Σεπεντζή Γ. Χαραλάμπους
  Διεύθυνση Ιδρύματος: Αγ.Σοφίας 8, 154 51 Ν.Ψυχικό, τηλ: 210 6771547

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Πατησίων 76,
  104 34, Αθήνα
  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Τηλ: 210 8203369
  Fax: 210 8226204
  http://www.aueb.gr/
  email: arkats@aueb.gr

  Κληροδότημα Σκουζέ Μίκας

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

  Προϋποθέσεις

   Διάρκεια

   Ένα (1) έτος

   Πληροφορίες

   Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
   Γραφείο Διασύνδεσης
   Πατησίων 42,
   106 82, Αθήνα
   Τηλ: 210 3800512
   Fax: 210 3828028
   http://www.asfa.gr/
   email: career@asfa.gr

   Κληροδότημα Αβέρωφ

   Τομείς Σπουδών

   Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

   Προϋποθέσεις

   • Βαθμός πτυχίου (αριστούχος φοιτητής)

   Διάρκεια

   Ένα (1) έτος

   Πληροφορίες

   Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
   Γραφείο Διασύνδεσης
   Πατησίων 42,
   106 82, Αθήνα
   Τηλ: 210 3800512
   Fax: 210 3828028
   http://www.asfa.gr/
   email: career@asfa.gr

   Κλοροδότημα Κεφαλληνού Σουζάνας

   Τομείς Σπουδών

   Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (κατά προτίμηση στην Αγγλία) σε πτυχιούχους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

   Προϋποθέσεις

   • Οικονομική κατάσταση (άποροι φοιτητές)
   • Βαθμός πτυχίου
   • Αξιολόγηση φακέλου από αρμόδια εξεταστική επιτροπή

   Διάρκεια

   Δέκα (10) μήνες (2 υποτροφίες για το εσωτερικό και 1 υποτροφία για το εξωτερικό)

   Πληροφορίες

   Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
   Γραφείο Διασύνδεσης
   Πατησίων 42,
   106 82, Αθήνα
   Τηλ: 210 3800512
   Fax: 210 3828028
   http://www.asfa.gr/
   email: career@asfa.gr